Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Luna Beauty đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Luna Beauty Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng Luna Beauty chỉ nhận trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;

• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

• Luna Beauty giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);

• Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Luna Beauty cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện bằng văn bản.

Luna Beauty luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của Luna Beauty

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên seal như khi nhận hàng.Luna Beauty khuyến khích khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

5. Chi phí trả hàng

Toàn bộ sản phẩm bị trả hàng do lỗi của Luna Beauty, Luna Beauty sẽ chịu hoàn toàn chi phí trả hàng.

6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Luna Beauty sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi nhân viên xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp chi nhánh Luna Beauty không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước,Luna Beauty trung tâm sẽ tự động hoàn tiền cho khách hàng mà không thông báo gì thêm. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng hoặc bằng tiền mặt.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.